Εταιρεία

Προϊόντα

 

 

Εμπορεύματα

Νέα - Ειδήσεις

 

 

Πρώτες Ύλες

Επικοινωνία

 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:
5° χλμ. ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
5° χλμ. ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
25210-42250

FAX:
25210-42655

e-mail:
Γενικές πληροφορίες:
info@tompoulidis.gr
Πωλήσεις
sales@tompoulidis.gr