Εταιρεία

Προϊόντα  
 

Εμπορεύματα

Οικονομικά Στοιχεία

 

 

Πρώτες Ύλες

Επικοινωνία

 

 
 

Η εταιρεία "Σ. Τομπουλίδης Α.Β.Ε.Ε" που εδρεύει στο 5ο χιλ. Εθνικής οδού Δράμας - Καβάλας ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση το 1969.


Ιδρυτής της ο κ. Στρατόνικος Τομπουλίδης, ο οποίος παρέμεινε στο πηδάλιο της διαχείρισης της, ως και τον Ιούλιο του 2002 και διαδέχθηκε από τον υιό του Ευστάθιο Τομπουλίδη.


Με την σημερινή της μορφή ως ΑΕ λειτουργεί από το 1985 οπότε πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές στις εγκαταστάσεις της και επενδύθηκαν μεγάλα ποσά σε ειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό (πολυπρίονο και μονοπρίονο Γερμανίας, ανυψωτικά μηχανήματα, φορτηγά).
Σήμερα οι κτιριακές της εγκαταστάσεις απλώνονται σε 3.800 τμ.


Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο της πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες της είναι η παραγωγή και εμπορία πριστής ξυλείας.


Τα προϊόντα που παράγει πωλούνται στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και σε χώρες του εξωτερικού όπως Αίγυπτος Τουρκία και Κύπρο.

Η διακίνηση των προϊόντων της εταιρείας γίνεται μέσω δικτύου εμπορικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση πρίσεως στον Νομό Δράμας.


Η επιχείρηση είναι ο leader της αγοράς της περιοχής στα προϊόντα πριστής ξυλείας.

Οι αγορές που διαθέτει τα προϊόντα της η εταιρεία "Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε." είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και σε χώρες του εξωτερικού όπως Αίγυπτο, Τουρκία και Κύπρο.


Aμεσος στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωση της καθώς και η αύξηση του μεριδίου της στη διεθνή αγορά.


Η παραγωγή πριστής ξυλείας υπερβαίνει τα 3.500 κυβικά μέτρα κατά μέσo όρο ενώ η επεξεργαζόμενη στρογγυλή ξυλεία υπερβαίνει ετησίως κατά μέσο όρο τα 6.000 κυβικά.