Εταιρεία

Προϊόντα

 

 

Εμπορεύματα

Νέα - Ειδήσεις

 

 

Πρώτες Ύλες

Επικοινωνία

 

 
 

Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρες συγκρότημα κοπής και διαμόρφωσης κορμών (πριστήριο) αποτελούμενο από καταρράκτη, απλή γωνιάστρα και αυτόματη γωνιάστρα, πολύδισκο και 2 πριονοκορδέλες καθώς και ένα πολυπρίονο.

Στον καταρράκτη γίνεται η πρώτη επεξεργασία και διαμόρφωση των κορμών σε πριστοτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται στις γωνιάστρες, στον πολύδισκο και στον πολυπρίονα όπου γίνεται η πρίση τους σε επιμέρους πριστά διαφόρων διαστάσεων σε σχέση με το πλάτος και το μήκος τους καθώς επίσης και η πλευρική διαμόρφωση τους.

Στις πριονοκορδέλες γίνεται η τελική διαμόρφωση του μήκους των πριστών τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται στην αποθήκη απ' όπου πωλούνται στους πελάτες.

Ποιοτικός έλεγχος γίνεται από τους εργαζόμενους της παραγωγής σε κάθε θέση εργασίας οπτικά, ενώ υπάρχει συνεχής υποστήριξη και επίβλεψη από τον αντίστοιχο υπεύθυνο παραγωγής. Επίσης επισταμένος ποιοτικός έλεγχος (οπτικός) γίνεται σε όλες τις παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες.

Η επεξεργαζόμενη στρογγυλή ξυλεία υπερβαίνει ετησίως τα 6.000 κ.μ. από τα οποία παράγονται περισσότερο από 3.500 κ. μ. πριστής ξυλείας.

Η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας χρησιμοποιεί εγχώρια ξυλεία που είναι τα πεύκα, η ελάτη (ερυθρά), η οξιά, και η λεύκη.

Η προμήθεια των ξύλινων πρώτων υλών γίνεται από τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς, το Δασαρχείο Δράμας (γεγονός που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη του Νομού Δράμας), και με εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι διαστάσεις της παραγόμενης ξυλείας οξιάς είναι 5x5 και 10x10 εκατοστά με μήκος παραγωγής που φτάνει τα 4 μέτρα.


Προιόντα Ερυθράς Ελάτης.

Καλύπτονται οι εξής διαστάσεις: Από 1,5 εκατοστά (πλάτος) ως 50 εκατοστά (πάχος) και μήκος μαζικής παραγωγής ως 8 μέτρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα κοπής ως 14 μέτρα.

Λοιπές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Ετοιμοπαράδοτα είναι τα εξής:
Τάβλα, μισόταβλα, καδρονικό, σκεποξυλεία.

Η ερυθρελάτη είναι το ιδανικότερο ξύλο για την κατασκευή κυψέλης μελισσών.